Cipta, D., Rachmawati, R., Sulistyorini, Y., & Halizah, N. (2023). PENANAMAN NILAI KEBUDIUTAMAAN DALAM PONDOK RAMADAN DI MTS MIFTAHUL ULUM NGINGIT. JOURNAL OF SRIWIJAYA COMMUNITY SERVICE ON EDUCATION (JSCSE), 2(1), 41-44. https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jscse.v2i1.749