MAHARANI, S.; SUGANDA M, V.; SAFITRI, M.; HARINI, B.; PULUNGAN, M.; HARTONO, H.; SUSANTI, R. PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BAGI GURU-GURU SD DI YAYASAN TARBIYAH SUNNAH YA BUNNAYA PALEMBANG. JOURNAL OF SRIWIJAYA COMMUNITY SERVICE ON EDUCATION (JSCSE), v. 2, n. 1, p. 35-40, 9 jun. 2023.